صاحب شرکت شخصی بود بنام بهرام بینا بهرام برادری داشت بنام شهرام.با اقا شهرام رفتیم شرکت شرکت نگو خرابه بوی گند تلفات ازدور به مشام میرسید جلوی درب شرکت یک کارگاه ّّّّّّّّّّّّّّّّّتبدیل بودر ماهی بود بشدت بوی گند میداد.

/ 0 نظر / 9 بازدید