من در سال ١٣٧۶زمانی که از خدمت سربازی مرخص شدم از طریق اگهی روزنامه در شرکتی بنام کشت وصنعت احنام مشغول کار شدم.

/ 0 نظر / 11 بازدید